Leuk dat je bij Fresh Game Studio komt kijken!

1741 + confetti om op te ruimen!

stedin DigITAL oPERATING MODEL

Onze uitdaging

​​Hoe kunnen we medewerkers op een succesvolle manier activeren in het nieuwe Digital Operating Model, een samenwerkingsmodel voor bedrijven die digitaliseren?

De aanpak

In co-creatie met Stedin hebben we vastgesteld wat de kern van het Digital Operating Model is en hoe we deze kunnen simuleren in een moderne klantcasus. Hierbij was het van belang om met name de nieuwe rollen en verantwoordelijkheden te laden bij de spelers.

Spelers nemen de rol aan van Product Owner, Lead Developer, Business Analyst of Subject Matter Expert in het ketenteam Waterstofaansluiting. Zij zijn verantwoordelijk voor het realiseren van een nieuwe dienstverlening van Stedin: waterstofaansluitingen in woningen. Hierin moeten ze verschillende belangen afwegen tussen klantwaarde, kosten, regelgeving en veiligheid. Door vanuit verschillende rollen te spelen krijgen ze een goed beeld van ieders belangen en verantwoordelijkheden. 

  • Elke rol heeft zijn eigen persoonlijke lens en doelen die gehaald moeten worden zonder het gezamenlijke doel uit het oog te verliezen. Alleen door informatie te delen en de juiste afwegingen te maken, komt het team tot een juiste procesdefinitie. 
  • Na elke ronde pitcht het team de huidige status aan een facilitator, de Product Manager. Deze stelt het team kritische vragen en reflecteert op gemaakte afwegingen.
  • Na afloop van het spel reflecteert het team op de ervaringen en deelt het lessen voor de praktijk.


Het resultaat

 

De game zal per wave worden ingezet om de Digital Operating Model implementatie te ondersteunen binnen Stedin. De implementatie moet nog van start gaan.

Meer Serious Gaming over digitale transformatie?