Leuk dat je bij Fresh Game Studio komt kijken!

1741 + confetti om op te ruimen!

SPDE – Het Dilemma van Thermos

Spde - warmtetransitie game: HET DILEMMA VAN THERMOS

Onze uitdaging

De energietransitie kent een enorm en complex stakeholderveld. Onderling begrip en wederzijds inzicht zijn cruciaal om tot effectieve samenwerking en betere besluitvorming te komen. Het Servicepunt Duurzame Energie (SPDE) vroeg ons een serious game te ontwikkelen die dient als startpunt voor de dialoog omtrent samenwerking, rolverdeling en participatie in de warmtetransitie.

De aanpak

  • “Het dilemma van Thermos” is een multi-stakeholder bordspel waarbij 8-16 spelers ieder een rol aannemen van een belangrijke stakeholder in de warmtetransitie.
  • In 4 speelrondes moeten de spelers zien samen te werken om zo het fictieve eiland Thermos van het aardgas af te krijgen. Naast het gezamenlijke belang heeft iedere rol ook zijn eigen belangen. Spelers zullen dus moeten inzien dat ze het spel alleen kunnen winnen door de eigen belangen opzij te zetten en samen te werken.
  • Het bordspel, het verhaal en de speldynamieken zijn ontwikkeld in co-creatie met SPDE en sluiten aan bij de huidige uitdagingen die de warmtetransitie kent.
  • Het spel is ontwikkeld met een agile werkvorm en is door vele tests met de doelgroep en iteraties tot zijn huidige, finale vorm gekomen.

Het resultaat

Het spel wordt ingezet bij groepen belanghebbers en besluitvormers omtrent de warmtetransitie. Spelers zien het belang van samenwerken in, en het spel biedt hen inzicht in de verschillende rollen en belangen in de warmtetransitie.

 

Essent – Energy games

Essent Energy Games

Onze Uitdaging

Hoe kunnen we de medewerkers van Essent digitaal verbinden en een ‘wij-gevoel’ creëren in tijden van vooral thuiswerken?

De aanpak

Om de verbinding tussen collega’s en werkgever sterk te houden, zijn de Essent Energy Games ontwikkeld. Thuiswerken kan er namelijk voor zorgen dat de connectie – het ‘wij-gevoel’ – tussen collega’s en werkgever verandert. En dat terwijl een ‘wij-gevoel’ juist voor zoveel werkplezier zorgt. De Essent Energy Games zijn challenges waar medewerkers aan mee kunnen doen. Hun deelname zorgt ervoor dat er goede doelen worden gesponsord.

  • Iedere keer dat een collega meedoet aan een challenge, worden er punten verzameld voor het goede doel.
  • Een challenge is bijvoorbeeld het bakken van een taart of het maken van een wandeling. Er wordt een foto gemaakt als bewijs én inspiratie voor de andere collega’s.
  • Deze foto’s worden verzameld in een aantrekkelijke feed. Dit zorgt voor een betrokken gevoel, door een ‘inkijkje bij iemand thuis’.

Op een digitaal landschap wordt de voortgang weergegeven. In periodes van 2 maanden wordt er elke keer een nieuw puntendoel behaald.

Het Resultaat

Er hebben ongeveer 400 medewerkers zich aangemeld voor de Essent Games. In totaal zijn er meer dan 1000 uploads gedeeld. Met andere woorden: er is behoorlijk wat geld opgehaald voor verschillende goede doelen. De interactie van het delen en liken van foto’s brengt een mooie afwisseling tijdens het thuiswerken.

 

Related Projects

Eneco – Newtonian Shift

Leuk dat je bij Fresh Game Studio komt kijken!

1741 + confetti om op te ruimen!

Eneco Newtonian Shift

Onze uitdaging

Hoe kunnen we onze medewerkers, klanten en stakeholders laten ervaren waar de energietransitie echt om draait en welke samenwerking hier nodig is?”

De aanpak

Samen met Eneco hebben we een serious game ontwikkeld waarin we 30 jaar energietransitie simuleren.

  • Spelers kunnen de rol van één van de vele stakeholders aannemen (energiemaatschappij, grote bedrijven, gemeenten, steden, overheid, investeerders, etc.)
  • Tijdens het spel zijn zij samen verantwoordelijk voor het energievraagstuk voor het fictieve land in het spel. De beslissingen die zij nemen moeten bijdragen aan de beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van de energievoorziening.
  • Het spel kan geladen worden met verschillende scenario’s die de spel context beïnvloeden. Deze scenario’s zijn een directe vertaling van de strategische scenario’s van Eneco.
 

Het resultaat

 

Na de top 100 binnen Eneco is het spel organisatie breed uitgerold. Medewerkers ervaren wat de rol van hun organisatie is in de toekomst en welk gedrag daarbij hoort. Daarnaast speelt Eneco deze game ook met klanten én studenten om met hen in gesprek te gaan over wat nodig is voor de nieuwe energie generatie.

Bekijk deze video voor een impressie van het spel en de ervaring van spelers:

Alliander – Ohmniversum

ALLIANDERoHMNIVERSUM

e

Onze uitdaging

“Hoe kunnen we onze medewerkers meenemen in de nieuwe ketens van Alliander en hen laten ervaren wat de impact is van gedrag en leiderschap op het resultaat van onze organisatie?”

De aanpak

Alliander is de grootste netbeheerder in Nederland en is onder andere actief in de provincies Noord-Holland, Friesland, Groningen en Gelderland. De energietransitie vraagt om een slimme en klantgerichte organisatie van netbeheer en daarom heeft Alliander zich in 2017 gereorganiseerd naar ketens waarin de werkgebieden centraal staan. Om deze nieuwe organisatie te laten slagen is het van groot belang om de nieuwe ketens goed te introduceren bij haar leidinggevenden en medewerkers.

Ohmniversum is de ketensimulatie van Alliander en is een leerzame, interactieve en inspirerende interventie. De ketensimulatie is ontwikkeld door Frisse Blikken samen met Alliander. Het is een simulatie die je speelt in 5,5 uur met 20-25 personen per spel. Spelers werken samen in een fictieve representatie van het netwerkbedrijf. Tussentijds reflecteren ze op houding en gedrag en hoe dit van invloed is op het speelsucces.  

Kijk hieronder voor een videoverslag van de speelervaring van leidinggevenden.

Het resultaat

De ketensimulatie is door bijna 2000 spelers doorleefd. Spelers die de game hebben gespeeld geven aan dat de game hen echt heeft laten ervaren wat de opgave van Alliander is in de energietransitie en hoe de ketensamenwerking daar een bijdrage aan levert. 

Meer Serious Gaming over de energie transitie ?