Leuk dat je bij Fresh Game Studio komt kijken!

1741 + confetti om op te ruimen!

Spde - warmtetransitie game: HET DILEMMA VAN THERMOS

Onze uitdaging

De energietransitie kent een enorm en complex stakeholderveld. Onderling begrip en wederzijds inzicht zijn cruciaal om tot effectieve samenwerking en betere besluitvorming te komen. Het Servicepunt Duurzame Energie (SPDE) vroeg ons een serious game te ontwikkelen die dient als startpunt voor de dialoog omtrent samenwerking, rolverdeling en participatie in de warmtetransitie.

De aanpak

  • “Het dilemma van Thermos” is een multi-stakeholder bordspel waarbij 8-16 spelers ieder een rol aannemen van een belangrijke stakeholder in de warmtetransitie.
  • In 4 speelrondes moeten de spelers zien samen te werken om zo het fictieve eiland Thermos van het aardgas af te krijgen. Naast het gezamenlijke belang heeft iedere rol ook zijn eigen belangen. Spelers zullen dus moeten inzien dat ze het spel alleen kunnen winnen door de eigen belangen opzij te zetten en samen te werken.
  • Het bordspel, het verhaal en de speldynamieken zijn ontwikkeld in co-creatie met SPDE en sluiten aan bij de huidige uitdagingen die de warmtetransitie kent.
  • Het spel is ontwikkeld met een agile werkvorm en is door vele tests met de doelgroep en iteraties tot zijn huidige, finale vorm gekomen.

Het resultaat

Het spel wordt ingezet bij groepen belanghebbers en besluitvormers omtrent de warmtetransitie. Spelers zien het belang van samenwerken in, en het spel biedt hen inzicht in de verschillende rollen en belangen in de warmtetransitie.