Leuk dat je bij Fresh Game Studio komt kijken!

1741 + confetti om op te ruimen!

Friesland Campina – Unleash Your Nature

Friesland Campina Unleash your nature

Onze uitdaging

FrieslandCampina vroeg ons: “Kunnen jullie een persoonlijkheidstest bouwen om ons employer brand sterk neer te zetten en daarnaast FrieslandCampina als bedrijf te introduceren?”

De aanpak

  • We gebruikten ons eigen platform voor narrative games om een engagerend verhaal te vertellen, waarin spelers door keuzes de uitkomst bepaalden.
  • De intuïtie van spelers m.b.t. keuzes, leidt tot een persoonlijkheidsprofiel.
  • We hebben het employer brand van FrieslandCampina gevangen in de sfeer van het verhaal. Bedrijfsinformatie is daarnaast verstopt in het verhaal, waardoor je leert zonder dat je het doorhebt.
  • Door slimme groepering van de verschillende persoonlijkheidscategorieën, konden we betekenisvolle resultaten over twaalf natures presenteren d.m.v. maar acht vragen. Mensen herkenden zichzelf direct in het resultaat.

Het resultaat

De test is meer dan 20.000 keer ingevuld en is daarmee een van onze meest gespeelde games. De deelfunctionaliteit leidde tot een sneeuwbaleffect op LinkedIn, waardoor alle spelers werden ingezet als recruiter voor FrieslandCampina.

Ministerie van Defensie – De Kirmeense Kwestie

Ministerie van Defensie De kirmeense kwestie

Onze uitdaging

Hoe kunnen we medewerkers van het Ministerie van Defensie en hun collega’s op andere departementen helpen om eerder en preventiever te handelen bij ontwikkelende internationale conflictsituaties?

De aanpak

De rol van Defensie verandert. Conflicten nemen toe in complexiteit en in een globaliserende wereld hebben deze conflicten op de verschillende manieren invloed op Nederlandse belangen. Conflictpreventie gaat over het vroegtijdig reageren op signalen, om zo een beter beeld te vormen van conflictsituaties en een breed handelingsperspectief te behouden.

Team conflictpreventie wil deze nieuwe manier van kijken naar conflict onder de aandacht brengen bij de collega’s van Defensie. Hiervoor worden verschillende interventies ontwikkeld. Eén van deze interventies is de game ‘de Kirmeense Kwestie’. In deze game worden spelers uitgedaagd om preventief te handelen in een conflict dat zich voor hun ogen ontwikkelt. Het doel is om een interactieve, eerste kennismaking met het conflictpreventie te creëren. Geïnteresseerde spelers krijgen daarna de mogelijkheid om meer te leren via  andere interventies van team conflictpreventie.

In co-creatie met Defensie en de Universiteit Utrecht hebben we een inhoudelijke game ontwikkeld met ongeveer 20 minuten speeltijd. In dit spel ontvouwt zich een fictief conflict. Met audio, video en afbeeldingen wordt dit conflict tot leven gebracht. Spelers kunnen acties uitoefenen die hun invloed vergroten of verminderen. Met die invloed kunnen ze proactief handelen en escalatie voorkomen.

De game is ontwikkeld als Progressive Web app voor smartphones. We maken gebruik van een React front-end. Daarnaast is de game voorzien van een CMS, zodat de inhoud gemakkelijk aan te passen is. De speeltijd is ongeveer 20 minuten.

Het resultaat

De Kirmeense Kwestie’ is uitgerold binnen Defensie en wordt ook ingezet voor onderwijs.

Vergelijkbare projecten

Rabobank – Beyond the Money

Rabobank Beyond The Money

Onze uitdaging

Rabobank vroeg ons: Hoe kunnen we mensen op een effectieve, vernieuwende en leuke manier trainen op de toepassing van Customer Due Diligence (CDD) standaarden?

Banken worden door De Nederlandsche Bank gezien als poortwachters van het financiële systeem. Als poortwachters zijn ze verantwoordelijk voor het tegenaan van financiële criminaliteit, zoals witwassen en het financieren van terrorisme. Dit vergt van de Rabobank medewerkers dat ze op de hoogte zijn van sanctieregelingen, standaarden en procedures en deze effectief weten toe te passen.

De aanpak

In co-creatie met de Rabobank hebben we een uitgebreid, blended ontwikkelprogramma neergezet, bestaande uit een tiental interventies. In dit programma is er naast aandacht voor kennis, ook specifiek ruimte  voor awareness en vaardigheden. Een van de belangrijkste onderdelen van het programma was e-learning, welke gecombineerd werd met een online game, Beyond the Money.

Beyond the Money is vergelijkbaar met interactieve Netflix serie, waarbij spelers zelf keuzes maken en bepalen hoe het verhaal zich verder ontwikkelt. De keuzes en afwegingen komen overeen met wat medewerkers in de realiteit tegen komen, maar spelers worden in de game wel in een andere rol geplaatst. Bijvoorbeeld in die van een investeerder, een quiz-deelnemer of een futuristische RaboCob.

Het resultaat

Met dit programma hebben we 3.000 mensen op 31 locaties wereldwijd getraind. De doelgroep is divers, met zowel front-office medewerkers als CDD analisten, iedereen volgt dezelfde training. Het programma is zeer goed beoordeeld en wordt binnen de bank gebruikt als voorbeeld hoe je op een vernieuwende manier medewerkers kunt trainen.

Bekijk de case video, waarin we meer vertellen over Beyond the Money.

Vergelijkbare projecten