Leuk dat je bij Fresh Game Studio komt kijken!

1741 + confetti om op te ruimen!

Ministerie van Defensie – De Kirmeense Kwestie

Ministerie van Defensie De kirmeense kwestie

Onze uitdaging

Hoe kunnen we medewerkers van het Ministerie van Defensie en hun collega’s op andere departementen helpen om eerder en preventiever te handelen bij ontwikkelende internationale conflictsituaties?

De aanpak

De rol van Defensie verandert. Conflicten nemen toe in complexiteit en in een globaliserende wereld hebben deze conflicten op de verschillende manieren invloed op Nederlandse belangen. Conflictpreventie gaat over het vroegtijdig reageren op signalen, om zo een beter beeld te vormen van conflictsituaties en een breed handelingsperspectief te behouden.

Team conflictpreventie wil deze nieuwe manier van kijken naar conflict onder de aandacht brengen bij de collega’s van Defensie. Hiervoor worden verschillende interventies ontwikkeld. Eén van deze interventies is de game ‘de Kirmeense Kwestie’. In deze game worden spelers uitgedaagd om preventief te handelen in een conflict dat zich voor hun ogen ontwikkelt. Het doel is om een interactieve, eerste kennismaking met het conflictpreventie te creëren. Geïnteresseerde spelers krijgen daarna de mogelijkheid om meer te leren via  andere interventies van team conflictpreventie.

In co-creatie met Defensie en de Universiteit Utrecht hebben we een inhoudelijke game ontwikkeld met ongeveer 20 minuten speeltijd. In dit spel ontvouwt zich een fictief conflict. Met audio, video en afbeeldingen wordt dit conflict tot leven gebracht. Spelers kunnen acties uitoefenen die hun invloed vergroten of verminderen. Met die invloed kunnen ze proactief handelen en escalatie voorkomen.

De game is ontwikkeld als Progressive Web app voor smartphones. We maken gebruik van een React front-end. Daarnaast is de game voorzien van een CMS, zodat de inhoud gemakkelijk aan te passen is. De speeltijd is ongeveer 20 minuten.

Het resultaat

De Kirmeense Kwestie’ is uitgerold binnen Defensie en wordt ook ingezet voor onderwijs.

Vergelijkbare projecten